maandag 17 maart 2014

Maak je omgeving mooier

 
 
 
In alles wat ik aanpak of aanga vertegenwoordigt dit een grote waarde. Niet een op de voorgrond tredende waarde, ook niet een puur esthetische waarde. Veel meer een waarde waarop alles steunt.
Ze is er wel, maar je ziet haar niet meteen. Ze is er nooit zomaar, maar tijdens het werkproces kun je haar ineens ontdekken. Ze is als een breiwerk, alle lusjes maken één groot geheel. Ze is als een boek, het krijgt pas inhoud als je de woorden in je opneemt en de zinnen betekenis krijgen in het verhaal.
 
In het onderwijs betekent het voor mij dat de groep wordt gedragen door alle individuen. Ik doe het door met leerlingen een veilige, vertrouwde leef- en leeromgeving neer te zetten, waarin eenieder mag zijn wie hij is, kan begrijpen wie hij is en hoe hij leert, wat hij wil/kan veranderen.
 
In de kunst is het voor mij op zoek gaan naar de juiste vorm, de positie binnen het geheel, de structuur, de textuur. In het schrijven is het het ene woord in verhouding tot het andere, naar de klank van het geheel.
Met mijn bijdrage in onderwijs en kunst wil ik graag de ander iets moois laten ontdekken, liefst aan zichzelf. Daarbij zijn details en het proces onmisbaar. Zij mogen getoond, gezien, verwoord en gehoord worden.
 
 

 
 
 

Deze blog onthult gaandeweg de essentie van mijn beeldende werk. Ik laat werk zien vanaf september 2010. Voor mij was dit een cruciaal jaar, omdat mijn man plotseling overleed vroeg in maart. Voor mijn werk betekende dat een totale omslag. Na jaren 2-dimensionaal werk te hebben geproduceerd, voelde ik nu de noodzaak om ruimtelijk aan het werk te gaan. Om mij daadwerkelijk in de ruimte te manifesteren. Alsof de behoefte jaren latent aanwezig was geweest, zonder dat ik het wist.
Het werk vertegenwoordigt mijn innerlijke werk: van rouw aangaan naar op zoek gaan naar mijzelf. Naar mijn essentie. Wie ben ik nou eigenlijk? Wat betekent mijn leven? Wat vind ik belangrijk in het leven? Om vandaaruit een nieuw leven op te bouwen. En steeds terug te keren naar deze vraag.
 
Ik wens je veel plezier met het bekijken van dit blog.
 
 
Mieke
 
 
 
 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten